O ZVEZAH DRUŠTEV ECPP, SKZP IN EAP

Evropska konfederacija za psihoanalitično psihoterapijo

ECPP

Evropska konfederacija za psihoanalitično psihoterapijo je bila uradno ustanovljena v Ukrajini leta 2003 z namenom promocije psihoanalitičnih psihoterapij v javnosti in stroki.

ECPP je članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Priznana in sprejeta je kot Evropska organizacija za široko modaliteto (EWAO), katere standardi usposabljanja in prakse so na napredni strokovni in znanstveni ravni. Ima svoje mesto v upravnem odboru Evropske zveze za psihoterapijo. ECPP je združenje, ustanovljeno po avstrijski civilni zakonodaji.

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

SKZP

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP) je zveza društev, ki izvajajo izobraževanje, raziskovanje in praktično dejavnost na področju psihoterapije, in je članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Nastala je z namenom, da v skladu z načeli Strasbourške deklaracije o psihoterapiji, na kateri so osnovani izobraževalni in etični standardi EAP, pod eno streho poveže različne psihoterapevtske šole v Sloveniji. SKZP je pristojna za podeljevanje Slovenske diplome iz psihoterapije (SDP) in Evropske diplome iz psihoterapije (EDP), saj na EAP predlaga kandidate, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Za SDP in/ali EAP lahko zaprosijo člani društev, vključenih v SKZP, tri leta po končanem usposabljanju iz psihoterapije v okviru izbranega pristopa. Nosilci obeh diplom se vpišejo v register psihoterapevtov, ki ga vodi SKZP.

Več o postopkih pridobitve EDP in/ali SDP na spletnih straneh SKZP.
Evropska zveza za psihoterapijo

EAP

Evropska zveza za psihoterapijo (EAP) je bila ustanovljena 1991 z namenom podpore in promocije psihoterapije v Evropi. Združuje več kot 120.000 psihoterapevtov in 128 psihoterapevtskih organizacij iz 41 evropskih držav. Na podlagi Strasbourške deklaracije o psihoterapiji iz leta 1990 EAP vzdržuje uveljavljanje najvišjih profesionalnih standardov, izobraževalne standarde, kompetence ter etično delovanje (na podlagi ECPP etičnega kodeksa) psihoterapevtov. V EAP so lahko priključene le organizacije, ki zagotavljajo visoko kredibilnost kompetenc psihoterapevtov.