O ezzps

Evropsko združenje psihoanalitičnih pristopov – Slovenija (EZPPS) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje psihoterapevtov in edukantov, ki delujejo na področju psihoanalitično usmerjenih pristopov (psihoanaliza, psihodinamska psihoterapija, razvojno analitična psihoterapija). EZPPS sodeluje tudi z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji ter z mednarodnimi organizacijami, ki se strokovno, znanstveno in raziskovalno ukvarjajo s psihoterapijo.

Njegovo pomembno področje je tudi skrb za izpolnjevanje etičnih in moralnih načel stroke (v skladu z etičnim kodeksom) ter spodbujanje članov h kontinuiranemu strokovnemu izpopolnjevanju.

Društvo deluje v javnem interesu tako, da organizira okrogle mize, konference, predavanja, seminarje, izobraževalne programe in druge javne dogodke, ki pripomorejo k večji ozaveščenosti o pomenu duševnega zdravja in vlogi psihoterapije v njem.

EZPPS je pristojen za podeljevanje certifikatov Evropske konfederacije psihoanalitičnih pristopov (ECPP).

Akti društva EZPPS: