Dogodki

25. 3. 2021

Predavanje SKZP: Katarina Kompan Erzar

16. 4. 2021

Skupščina EZPPS ter volitve predsedstva in članov Strokovnega sveta EZPPS;

En teden pred tem oddaja kandidatur!

16. 4. 2021

Volitve predsedstva in članov Strokovnega sveta EZPPS; en teden predtem oddaja kandidatur!

21.4.2021

Predavanje SKZP: Na čuječnost in sočutje usmerjena integrativna psihoterapija, dr. Gregor Žvelc in dr. Maša Žvelc

6. 5. 2021

Predavanje SKZP: Ko hrana ni več “hrana” – o motnjah hranjenja – 1. del, univ. dipl. psihologinja, Andreja Modrin Švab

13. 5. 2021

Predavanje SKZP: Ko hrana ni več “hrana” – o motnjah hranjenja – 2. del, univ. dipl. psihologinja, Andreja Modrin Švab

4.– 6. 6. 2021

Študijski dnevi SKZP

18. 6. 2021

Predavanje SKZP: Motnje osebnosti v teoriji in praksi – 1. del – dr. Simon Brezovar

24. 6. 2021

Predavanje SKZP: Motnje osebnosti v teoriji in praksi – 2. del – dr. Simon Brezovar

SKPZ

Priložnost za predstavitev – predavanja SKZP

Krovna organizacija SKZP pripravlja mesečna predavanja. Namenjena so psihoterapevtom in edukantom psihoterapije ter širši strokovni javnosti (socialni delavci, specialni pedagogi, psihologi in drugi). Vsebine mesečnih predavanj so izbrane na podlagi izraženega strokovnega interesa.

Predavanja so honorirana.

Kontakt

Kontaktna oseba je predsednica Strokovnega sveta SKZP Alenka Milič: alenkamilic@gmail.com

Prispevki za KAIROS

SKZP in uredništvo KAIROS vljudno vabita k objavi znanstvenih, strokovnih in drugih za psihoterapijo relevantnih prispevkov. Revija Kairos izhaja v dvojni številki dvakrat letno in je uvrščena v mednarodno bazo Scopus. Je edina slovenska revija za psihoterapijo in zato še posebej dobra priložnost za objavo akademskih člankov.

ECPP

Poziv za objavo podatkov na spletni strani ECPP:

Člane s certifikatom ECPP vljudno pozivamo k oddaji podatkov za spletno stran ECPP. Podatke oddajte s pomočjo obrazca na e-naslov: secretary@ecpp.ngo.