Dogodki

KOLEDAR DOGODKOV

25. 3. 2021

Predavanje SKZP: Katarina Kompan Erzar

16. 4. 2021

Skupščina EZPPS ter volitve predsedstva in članov Strokovnega sveta EZPPS;

En teden pred tem oddaja kandidatur!

16. 4. 2021

Volitve predsedstva in članov Strokovnega sveta EZPPS; en teden predtem oddaja kandidatur!

21.4.2021

Predavanje SKZP: Na čuječnost in sočutje usmerjena integrativna psihoterapija, dr. Gregor Žvelc in dr. Maša Žvelc

6. 5. 2021

Predavanje SKZP: Ko hrana ni več “hrana” – o motnjah hranjenja – 1. del, univ. dipl. psihologinja, Andreja Modrin Švab

13. 5. 2021

Predavanje SKZP: Ko hrana ni več “hrana” – o motnjah hranjenja – 2. del, univ. dipl. psihologinja, Andreja Modrin Švab

4.– 6. 6. 2021

Študijski dnevi SKZP

18. 6. 2021

Predavanje SKZP: Motnje osebnosti v teoriji in praksi – 1. del – dr. Simon Brezovar

24. 6. 2021

Predavanje SKZP: Motnje osebnosti v teoriji in praksi – 2. del – dr. Simon Brezovar

TELEFONI ZA POMOČ V STISKI COVID

Vsi telefoni so objavljeni na SKZP: Kam po pomoč.

EZPPS

Skupščina EZPPS

10. 2020 je potekala redna skupščina EZPPS, na kateri je bil na mesto predsednika izvoljen Lan Pečjak. Naslednja redna skupščina EZPPS bo potekala 16. 4. 2021.

Na prihodnji redni skupščini 16. 4. 2020 se bodo izvolili novo predsedstvo in člani Strokovnega sveta. Vse člane vljudno prosimo za aktivno udeležbo in prijavo kandidatur.

Kontakt EZPPS

Društvena telefonska številka je 040 523 413.

Na tej številki je mogoče stopiti v stik z vodstvom društva oziroma bo ob organizaciji obsežnejšega društvenega dogodka ta začasno v uporabi vodje organizacije dogodka.

E-naslov društva EZPPS: info@ezpps.org

SKPZ

Priložnost za predstavitev – predavanja SKZP

Krovna organizacija SKZP pripravlja mesečna predavanja. Namenjena so psihoterapevtom in edukantom psihoterapije ter širši strokovni javnosti (socialni delavci, specialni pedagogi, psihologi in drugi). Vsebine mesečnih predavanj so izbrane na podlagi izraženega strokovnega interesa.

Predavanja so honorirana.

Kontakt

Kontaktna oseba je predsednica Strokovnega sveta SKZP Alenka Milič: alenkamilic@gmail.com

Prispevki za KAIROS

SKZP in uredništvo KAIROS vljudno vabita k objavi znanstvenih, strokovnih in drugih za psihoterapijo relevantnih prispevkov. Revija Kairos izhaja v dvojni številki dvakrat letno in je uvrščena v mednarodno bazo Scopus. Je edina slovenska revija za psihoterapijo in zato še posebej dobra priložnost za objavo akademskih člankov.

ECPP

Poziv za objavo podatkov na spletni strani ECPP:

Člane s certifikatom ECPP vljudno pozivamo k oddaji podatkov za spletno stran ECPP. Podatke oddajte s pomočjo obrazca na e-naslov: secretary@ecpp.ngo.