Javno pismo podpore predlogu zakona o psihoterapiji

Maja 2023 smo ob vse bolj dinamičnem dogajanju glede zakonodaje povezane s psihoterapijo v EZPPS začutili, da se moramo kot združenje javno opredeliti glede predloga zakona o psihoterapiji. Nekaj članic se nas je sestalo z namenom, da v imenu združenja napišemo Javno pismo podpore zakonu o psihoterapiji. Naslovile smo ga na Ministrstvo za zdravje RS in na SKZP. Predsednica združenja Urška Battelino je naše mnenje zagovarjala na sestanku delovne skupine, ki se pod okriljem ministrstva ukvarja s pripravo zakona.

JAVNO PISMO PODPORE ZAKONU O PSIHOTERAPIJI

Evropsko združenje psihoanalitičnih pristopov – Slovenija (EZPPS), ki ima 110 članov, podpira čimprejšnje sprejetje in začetek izvajanja Zakona o psihoterapiji. Normativna ureditev področja psihoterapije je v javnem interesu, ker bo povečala  transparentnost na področju ponudbe in izboljšala dostopnost ter kvaliteto storitev na področju duševnega zdravja.

V evropskih državah, kjer imajo področje psihoterapevtske dejavnosti že urejeno in so psihoterapevti vključeni v obravnave ljudi z duševnimi stiskami, poročajo o dobrih rezultatih in mnogo krajših čakalnih dobah kot pri nas. Pobude za zakonsko reguliranje psihoterapevtske dejavnosti prihajajo tudi od mednarodnih organizacij, tako Evropske komisije, kot tudi s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Apeliramo na vse deležnike, da poiščejo skupni jezik, da bo zakon čim hitreje stopil v veljavo in ponudil rešitve za izboljšanje perečega stanja na področju duševnega zdravja v Sloveniji.

EZPPS podpira:

  1. Zakonsko ureditev psihoterapije kot samostojnega poklica in kot avtonomne znanstvene vede. 
  2. Vzpostavitev poklica psihoterapevta in možnost delovanja v okviru javnega zdravstva.
  3. Vzpostavitev izobraževanja na VII. stopnji izobrazbe in specializacijo po normativih Evropske zveze za psihoterapijo (EAP – European Association for Psychotherapy),  s poudarkom na osebni izkušnji psihoterapevta na področju njegove specializacije.
  4. Vzpostavljanje interdisciplinarnih strokovnih timov za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju. Sodelovanje psihiatrov in psihoterapevtov se je pokazalo kot zelo učinkovito.
  5. Vzpostavitev Zbornice za psihoterapevte kot nadzornega organa nad strokovnim delovanjem izvajalcev psihoterapije. 

Predsednica EZPPS – dr. Urška Battelino

V Ljubljani, 15. maja 2023