Novice

Dogodki

Evropsko združenje psihoanalitičnih pristopov – Slovenija (EZPPS)

Je društvo, ki združuje slovenske psihoterapevte in psihoterapevtke, katerih psihoterapevtsko delo v osnovi temelji na psihoanalitičnih principih umevanja človeške duševnosti.

Je strokovno združenje, ki predstavlja slovensko podružnico mednarodnega psihoanalitičnega psihoterapevtskega združenja ECPP.

Je članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, ki pod svojim okriljem združuje strokovna združenja različnih psihoterapevtskih pristopov v Sloveniji.

Evropska zveza za psihoterapijo je krovna evropska psihoterapevtska organizacija, katere članici sta tako SKZP kot ECPP in pod okriljem katere posredno deluje tudi EZPPS.

Za člane

Za terapevte

Za vse ostale

Za člane EZPPS

Spremljajte naše dogodke.

Prispevki

Na spodnji povezavi so na voljo obvestila, novice in pretekla dogajanja naše zveze.

Povezave

Dostopajte do povezav organizacij, inštitutov in fakultet.

Več o EZPPS

Delujemo na več ravneh in se povezujemo z ostalimi organizacijami. Skrbimo za izpolnjevanje etičnih in moralnih načel stroke, spodbujamo člane pri strokovnemu izpopolnjevanju in organiziramo javne dogodke.

Pridobivanje certifikatov

Omogočamo pridobivanje certifikatov Evropske konfederacije psihoanalitičnih pristopov (ECPP).

Za terapevte

Postanite član EZPPS

Članstvo lahko pridobi vsak, ki se ukvarja s psihoterapevtsko dejavnostjo na podlagi strokovne usposobljenosti v okviru psihoanalitičnega psihoterapevtskega pristopa.

Za vse ostale

Častno razsodišče

Ste zaznali kršitev na področju psihoterapevtskega delovanja?

Častno razsodišče etično podporo in odloča o etičnih kršitvah. Njegove pristojnosti so proučevanje vzrokov za kršitve in rešuje pritožbe, ki se nanašajo na psihoterapevtsko dejavnost.

Etični kodeks

Opredeljuje vrednote, načela in standarde v psihoanalitičnem pristopu ter informira in zaščititi vse, ki poiščejo storitve tega področja.

Poiščite terapevta

Na voljo vam je pregled naših članov in njihovih kontaktnih podatkov.

Psihoanalitična psihoterapevtska pristopa pod okriljem EZPPS:

Psihoanalitična psihoterapija

V praksi proces psihoanalitične psihoterapije lahko poteka v sedečem ali ležečem položaju, zasledujoč  prosto-asociativni tok misli, ter razumevanje porajajoče nezavedne in odnosne dinamike.

Psihodinamska psihoterapija

V praksi je psihodinamska psihoterapija integrativno naravnana, saj vključuje poleg tradicionalnega načina dela tudi različne telesne, ustvarjalne, gibalne, psihodramske in druge tehnike.

Narava kvalitetnega psihoterapevtskega odnosa

Omogoča vzpostavitev varnega okolja, v katerem razvijamo kvalitetnejši odnos do sebe, drugih in življenja samega.

Osnovno psihoanalitično vodilo je vodilo resnicoljubja, ki ob ustreznih in podpornih pogojih lahko nadomesti težnje po umiku oziroma odmiku od neprijetnih resnic.

Ozaveščanje nezavedne psihodinamike botruje vzniku večje mere zavestnega vpliva v naših odločitvah, odnosih in življenjskih preizkušnjah.

Spoznajte naše člane